Vår prisliste

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er bestemt i fastlegetariffen. Tariffen er bindene for fastlegene. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster. Stortinget bestemmer egenandel. 

E-konsultasjon koster det samme som vanlig oppmøte eller telefon.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt

160/280

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min

10

Sykebesøk på dagtid/kveld

223/357

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

52/38

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud

58

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist

69

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

59

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Kroner

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:


– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.

64

– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.

97

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.

138

– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.

189

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

168/273

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad


Kroner

Førerkortattest

650

Attest kort

150

Attest lang

300

TT kort, HC kort

359

Vaksinering. (For første vaksine, deretter 50kr pr vaksine)

200

Boosterix polio

400

Pneumovax

450

Kort injeksjon

200

Ekspedisjonsgebyr

59

Reisebevis covid 19

500

Åpningstider

Adresse

Kontakt oss

Hopp rett ned til innholdet