KORONAVIRUS

Råd og informasjon om koronaviruset

Lokale regler og anbefalinger

Vil du vite hvilke råd og retningslinjer som finnes i den enkelte kommune? Sjekk nettsidene til kommunen du er i her.

Lokale regler er forskriftsfestet og skal følges. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd

Ved større lokale smitteutbrudd, kan regjeringen innføre tiltak for å få ned smitten. Tiltakene er delt inn i tiltaksnivå, etter hvor stort utbruddet er. Se tiltaksnivåene ved lokale smitteutbrudd her. 

Nasjonale regler

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Er du vaksinert får du unntak fra smittekarantene. Les mer om unntaket her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Er du vaksinert eller bor med en vaksinert, får du unntak fra ventekarantene. Les mer om unntaket her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.